تنظیمات همدار

قبل از اجرای همدار نیاز است تا تنظیمات اولیه سامانه را انجام دهیم. این تنظیمات تنها یک بار و قبل از اولین اجرا باید صورت بگیرد. تنظیمات همدار در نسخه 3.1.0 به بعد در مسیر /opt/hmdr/hamdar/stack/hamdar.env ذخیره شده است و در نسخه های قبل تر در مسیر /home/storage/hamdar/stack/hamdar.env قرار دارد.

#[hamdar]
hmdr_server_name=192.168.1.40
hmdr_tls_mode=manual
hmdr_db_username=db_user
hmdr_db_password=db_password

#[chat]
mmchat_db_username=db_user
mmchat_db_password=db_password

#[general]
hmdr_home=/opt/hmdr
mmchat_token=chat_token

فایل روبرو تنظیمات اولیه همدار را نمایش میدهد. این تنظیمات تنها یک بار و قبل از اجرا باید تغییر داده شوند و در صورت اجرا سامانه همدار با این تنظبمات شروع به کار میکند و قابل تغییر در آینده نمی باشد.

hmdr_server_name

این گزینه جهت تعیین ادرس دسترسی به سرور قرار داده شده است. مقدار آن می تواند یک IP یا یک دامنه باشد. همان طور که در بخش تولید کلید توضیح داده شد کلید برای این ادرس تولید می شود.

hmdr_tls_mode

نوع استفاده از کلیدهای tls را مشخص میکند که می تواند manual و یا auto باشد. تفاوت این دو مورد در بخش تولید کلیدهای ssl/tls توضیح داده شده است.

hmdr_db_username

نام کاربری اتصال به پایگاه داده همدار

hmdr_db_password

رمزعبور اتصال به پایگاه داده همدار

mmchat_db_username

نام کاربری اتصال به پایگاه داده پیام رسان

mmchat_db_password

رمز عبور اتصال به پایگاه داده پیام رسان

تغییر در هر یک از موارد زیر فقط تنها در اولین اجرا و قبل از اجرای سامانه همدار قابل انجام است.

تغییر hmdr_home و mmchat_token باعث اختلال در برنامه می شود و نباید تغییر داده شوند.

بعد از تغییر هر یک از موارد بالا و نهایی شدن تنظیمات در صورت انجام دادن مراحل قبلی میتوانید به بخش اجرای همدار مراجعه کنید و سامانه همدار را اجرا کنید.