عملیات های موبایل

devicemonitoring

در جدول مربوط به موبایل ها، فیلدی به نام عملیات وجود دارد. این بخش در موبایل شامل سه قسمت:تنظیمات، مانیتورینگ و تنظیمات بیشتر یا همان اعمال کنترلی می باشد.

تنظیمات

device setting

 • تنظیمات: قسمت تنظیمات شامل دو بخش اطلاعات دستگاه و تنظیمات مانیتورینگ است.

  • در قسمت اطلاعات دستگاه امکان تغییر نام موبایل و گروه وجود دارد.همچنین اطلاعاتی از موبایل مانند کد ثبت نام، کد حذف و … نمایش داده می شود. در پایین این بخش می توان اطلاعاتی در مورد روت بودن موبایل یا اعتبار کلاینت همدار بدست آورد.

  • در قسمت تنظیمات مانیتورینگ نیز می توان تنظیمات مربوط به مانیتورینگ هر موبایل را تنظیم کرد.

   در قسمت فعال سازی پیام، امکانی فراهم شده است که اگر کاربر چند سیم کارت دارد و یکی از آنها سیم کارت شخصی خودش می باشد و نیازی نیست که پیام های این سیم کارت به سرور منتقل شود، می توان انتخاب کرد که تنها پیام های سیم کارت سازمانی به سرور منتقل شود و پیام های سیم کارت شخصی ارسال نشود.

   مابقی تنظیمات مانند فعال سازی موقعیت مکانی ، فعال سازی داده های برنامه و .. را نیز به تناسب نیازهای سازمان می توان فعال یا غیرفعال کرد.

مانیتورینگ

 • مانیتورینگ: در این قسمت اطلاعات مختلف و مفیدی از موبایل به کاربر نشان داده خواهد شد. در این بخش اطلاعات مکانی ، پیام ها ، برنامه های استفاده شده و مدت زمان و حجم داده استفاده شده به تفکیک هر برنامه نمایش داده می شود. دقت دریافت اطلاعات و بازه دریافتی از بخش تنظیمات مانیتورینگ قابل تنظیم می باشد.

devicemonitoring

تنظیمات بیشتر

devicemonitoring

 • تنظیمات بیشتر: این بخش شامل چندین قسمت مختلف می باشد. بخش هایی شامل: به روز رسانی، قفل کردن موبایل، راه اندازی مجدد موبایل، تغییر رمز عبور،کلید قفل گشایی، حذف اطلاعات و حذف ثبت نام

  • در قسمت تغییر رمز عبور،می توان رمز عبور را تغییر و یا پاک کرد. همینطور امکان مشاهده تاریخجه تغییرات نیز فراهم است. این تغییرات شامل تاریخ و وضعیت تغییر و یا پاک کردن رمز عبور هستند

  • در قسمت کلید قفل گشایی، وقتی موبایل به هر دلیلی قفل شود، در صفحه lock screen یک پیامی نمایش داده می شود. در این پیام یک کد قرار دارد که با استفاده از این کد و وارد کردن آن در این قسمت، می توان کلید قفل گشایی دریافت کرد.

در صورت انتخاب گزینه ی حذف ثبت نام، دستگاه‌ قادر به ارسال اطلاعات و دریافت سیاست نمی‌شود (مانند حالتی است که موبایل تازه ایجاد شده است و نیاز دارد فعال‌سازی صورت بگیرد). با استفاده از گزینه حذف ثبت نام اطلاعات موبایل از سرور پاک نمی شود تنها از حالت ثبت نام شده به حالت غیرفعال برمی گردد.

در صورت انتخاب گزینه ی حذف اطلاعات باید دقت داشت که در صورت انتخاب، تمام داده های موبایل پاک خواهد شد.