مانیتورینگ گروه

همان طور که قبلا گفته شد در کادر مربوط به گروه ها علاوه بر دکمه‌های حذف و ویرایش یک دکمه مانیتورینگ نیز وجود دارد.

policy monitoring

با کلیک کردن روی دکمه مانیتورینگ میتوانید از اطلاعات آماری گروه تعریف شده، استفاده کنید.

در این صفحه اطلاعاتی از قبیل تعداد دستگاه‌هایی که در این گروه هستند،لیستی از محدودیت های اعمال شده و نمودار پراکندگی مدل دستگاه های استفاده کننده، نسخه اندروید،وضعیت ثبت نام موبایل ها و مدل دستگاه ها قابل مشاهده است.