پشتیبانی

در صورت داشتن هر سوال یا درخواست، می توان از طریق بخش پشتیبانی با مسئولین همدار در ارتباط بود.

tickets

برای ارسال درخواست، کافی است روی گزینه افزودن درخواست کلیک کرده و درخواست خود را در آنجا وارد کنند.

ticket