افزودن سیاست شرطی

برای افزودن سیاست شرطی جدید برروی افزودن سیاست شرطی کلیک کنید و در صفحه جدید یک نام برای سیاست شرطی انتخاب کرده و هم‌چنین نوع آن را نیز مشخص می‌کنید و بقیه تنظیمات مانند انتخاب وای فای ، فروشگاه برنامه را انجام دهید و به مرحله بعد بروید.

adddevice

در این مرحله تنظیمات مربوط به محدودیت ها و برنامه های مجاز موبایل را انجام دهید و به مرحله بعد بروید.

adddevice

در این مرحله بر اساس انتخاب نوع سیاست های زیر تنظیمات مربوطه را انجام دهید

  • مکان
  • زمان

سیاست شزطی بر اساس مکان

در اینجا باید محدوده مورد نظر را مانند شکل زیر انتخاب کرد و در نهایت ذخیره کرد. adddevice

سیاست شرطی بر اساس زمان

در اینجا باید ابتدا زمان شروع و پایان اعمال سیاست را مشخص کرد و در ادامه تعیین کرد که این سیاست به صورت یکبار، روزانه و یا سفارشی اجرا شود. در انتخاب نوع سفارشی از لیست روزهای هفته مورد نیاز انتخاب می شود.

adddevice