گروه ها

مهم‌ترین بخش استفاده از همدار تعریف گروه ها و استفاده از آن‌ها است. در گروه ها، مجموعه قوانینی که خط مشی استفاده از موبایل را مشخص می‌کنند، تعریف می شوند.

در هر گروه مشخص می‌شود که موبایل استفاده کننده از آن، دارای چه محدودیت‌هایی باشد ، از چه تنظیماتی برای اتصال به WIFI ‌سازمان استفاده کند، شامل چه برنامه هایی از فروشگاه برنامه باشد و اینکه چه نوع سیاست شرطی(مکان/زمان) بر روی آن اعمال شود.

policies

در بخش گروه ها همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید ، گروه های تعریف شده در جدول مربوط به گروه ها همراه با اطلاعات آن نمایش داده می شود.

در بالای صفحه دکمه های افزودن گروه و جستجو پیشرفته(فیلترها) قرار دارد و برای جستجو ساده نیز می‌توان از کادر جستجو استفاده کرد.

هر سطر از جدول دارای اطلاعات یک گروه است که امکان ویرایش ، مشاهده مانیتورینگ ، نوع و … را می دهد.