مدیریت اپراتورها

در این قسمت مدیران سازمانها می توانند افرادی را به عنوان اپراتور تعریف کنند. اپراتورها تنها امکان مشاهده و مانیتورینگ موبایل ها را دارند و نمی توانند اعمال کنترلی بر روی موبایل ها داشته باشند.

operator

برای افزودن اپراتور کافی است بر روی دکمه افزودن اپراتور کلیک نمایید و با وارد کردن مشخصات اپراتور شامل نام، نام خانوادگی، نام کاربری، ایمیل و رمز عبور، اپراتور مورد نظر را اضافه نمایید.

با افزوده شدن اپراتور، اپراتور می تواند با داشتن نام کاربری و رمز عبور خود به پنل سیستم مدیریت موبایل همدار وارد شده و نظارت و مانیتورینگ موبایل ها را انجام دهد.