راه اندازی همدار

در قسمت های قبل بیشتر با نحوه کار و توضیح قسمت‌های مختلف سامانه همدار آشنا شدیم. در این بخش، هدف، آموزش نحوه استفاده از برنامه همدار و فعالسازی مدل‌های مختلف آن، روی موبایل است.

بعد از طی کردن مراحل مختلف، نوبت به راه اندازی موبایل بر اساس چهار نوع زیر است که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.