افزودن موبایل

برای افزودن موبایل جدید برروی افزودن موبایل کلیک کنید و در صفحه جدید یک نام برای موبایل انتخاب کرده و هم‌چنین نوع آن را نیز مشخص می‌کنید و برروی تایید کلیک کنید.

adddevice

زمان انتخاب نوع در سمت چپ امکان مشاهده و همچنین دسترسی به اطلاعات آن وجود دارد. بعد از تکمیل اطلاعات روی گزینه تایید کلیک کنید. موبایل اضافه آماده فعال‌سازی می باشد. در مورد بحث فعالسازی در بخش مربوط به فعال‌سازی به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.