فصل اول

نصب و راه اندازی

در این فصل قرار است تا با نصب و راه اندازی سامانه همدار آشنا شویم. مراحل انجام کار به ترتیب زیر است:

 • آماده سازی سرور
 • نصب همدار
  • نصب سامانه همدار
  • انتقال و اتصال قفل سخت افزاری و نرم افزاری
  • نصب اطلاعات نقشه آفلان(درصورت وجود)
 • تولید کلیدهای SSL/TLS
 • انجام تنظیمات اولیه همدار
 • اجرا و استفاده