اجرا و مدیریت

بعد از انجام تنظیمات و تولید کلیدهای سرور می توانیم سرویس همدار را اجرا و استفاده کنیم. برای این منظور از دستور hamdar-cli استفاده میکنیم. این برنامه همراه با نصب همدار بروی سرور نصب می شود و این قابلیت را به ادمین میدهد تا امکان مدیریت همدار را داشته باشد.

hamdar-cli up -d

با اجرای این دستور سامانه همدار اجرا شده و بعد از جند دقیقه قابل دسترس و استفاده است.

hamdar-cli down

این دستور تمام سرویس های همدار را متوقف می کند.

hamdar-cli logs

این دستور وضعیت و لاگ تمام سرویس ها را برای شما نمایش میدهد.

hamdar-cli ps

این دستور لیست سرویس های اجرا شده همدار و هم چنین وضعیت هر کدام را نمایش میدهد.

hamdar-cli logs SERVICE-NAME

اجرای این دستور باعت نمایش لاگ های فقط یک سرویس می شود که به عنوان SERVICE-NAME داده می شود.
برای دریافت لیست سرویس ها می توانید از دستور hamdar-cli ps استفاده کنید.

برای شروع کار دستور hamdar-cli up -d را وارد کنید و منتظر باشید تا سرویس کاملا اجرا شود و سپس توسط IP و یا دامنه تنظیم شده در بخش تنظیمات به سرور دسترسی داشته باشد.

جهت ورود به پنل همدار نیازمند نام کاربری و رمز عبور هست. اطلاعات پیش فرض ورود به بخش های مختلف :

  • ورود به عنوان کاربر ادمین ، نام کاربری admin و رمزعبور admin
  • ورود با کاربر ادمین سیستم ، نام کاربری sysadmin و رمزعبور sysadmin
  • ورود به پیام رسان همدار با کاربری ادمین سیستم ، نام کاربری sysadmin و رمزعبور sysadmin
    • ادرس ورود به پیام رسان از طریق https://-youraddress-/app/mm می باشد.

توجه داشته باشید بعد از اولین اجرا تمام رمزعبورهای پیش فرض را تغییر داده و در جایی مطمین نگه داری کنید.