معرفی بخش‌های برنامه

تمام قسمت‌های برنامه در شکل زیر نمایش داده شده و توضیحات هرکدام از عملگرها نیز در زیر شکل توضیح داده شده است.

section

شماره ۱- دکمه افزودن فایل apk همدار. با استفاده از این دکمه آخرین نسخه برنامه همدار (hamdar.apk) را می توان به برنامه اضافه کرد. توجه داشته باشید که این مرحله و افزودن، اجباری بوده و تا زمانی که فایل اضافه نشود امکان فعال‌سازی وجود ندارد.

شماره ۲- دکمه افزودن فایل root.ca. در صورتی که از کلیدهای ساخته شده توسط خودتان استفاده میکنید برای ارسال این فایل و انتخاب در برنامه همدار، فایل کلید را از این طریق وارد کنید تا در مراحل فعال سازی به برنامه منتقل شود.(دقت کنید که این عمل تنها کلید را به تلفن همراه منتفل می‌کند و انتخاب کلید باید در برنامه و داخل تلفن همراه صورت گیرد)

شماره ۳- با استفاده از این دکمه لیست تلفن‌های همراه متصل به کامپیوتر بروزرسانی می‌شود و در جدول داخل برنامه جهت فعال سازی نمایش داده می شود.

شماره ۴- با استفاده از دکمه عملیات فعالسازی شروع می‌شود و تلفن همراه انتخاب شده فعالسازی می‌شود که در این مرحله ابتدا برنامه همدار و کلید root.ca (درصورت وجود) به تلفن همراه منتقل شده و نصب می‌شود و مراحل فعالسازی صورت میگیرد.

شماره ۵- اطلاعات دستگاه متصل شده را نمایش میدهد.

شماره ۶- وضعیت تلفن همراه متصل شده را نمایش میدهد. رنگ سبز نشان دهنده اتصال و آماده به کار است و رنگ قرمز عدم اتصال و نیازمند بررسی را نشان میدهد.

شماره ۷- این دکمه اطلاعات برنامه و نسخه همدار و کلید root.ca را نمایش میدهد.

شماره ۸- این دکمه توضیحاتی در مورد شماره خطاها و روش حل این مشکلات نمایش میدهد.

شماره ۹- همانند دکمه بروزرسانی لیست تلفن‌های همراه عمل کرده و لیست را بروزرسانی میکند.

شماره ۱۰- از این گزینه برای تولید لاگهای برنامه استفاده میشود. در صورت بروز هرگونه خطا در روند فعالسازی که نیازمند بررسی بیشتر است با استفاده از این گزینه لاگهای موبایل را ذخیره می کنیم تا با مطالعه آن ها بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

توجه داشته باشید برای دریافت لاگ های برنامه و استفاده از گزینه لاگ ( شماره ۱۰) حتما باید USB debugging در گوشی فعال شده باشد. برای فعال سازی با توجه به نوع موبایل می توانید اقدام کنید. توضیح هات بیشتر در مورد فعال سازی usb debugging در بخش مراحل فعالسازی توضیح داده شده است.

section2

نمایش اطلاعات برنامه

section3

نمایش شرح خطاهای ممکن در هنگام فعالسازی

section4

افزودن برنامه همدار به فعالساز(شماره ۱) در صورتی که نسخه افزوده شده از نسخه جاری کمتر باشد با این اخطار روبرو می‌شوید.

section5

شروع فعالسازی