نگاه کلی

با ورود به سامانه همدار اولین صفحه قابل مشاهده صفحه نگاه کلی است.

overview

این صفحه شامل اطلاعاتی کلی از وضعیت اکانت شما می‌باشد. در این صفحه تعداد کل گروه ها، وای فای ها، موبایل هاو کارمندان در ابتدای صفحه قابل مشاهده است. در ادامه نمودار پراکندگی مدل موبایل های موجود ، پراکندگی تعداد دستگاه هر گروه، پراکندگی نسخه آندروید و پراکندگی وضعیت ثبت نام موبایل ها قابل مشاهده است.

در منوی سمت راست صفحه امکان دسترسی به گروه ها ، وای فای ها ، موبایل‌ها ، کارمندان ، اپراتورها ، فروشگاه برنامه ، اعلان ها، و پشتیبانی وجود دارد که این دسترسی در تمام صفحات در دسترس می‌باشد.

همچنین ورود به بخش خرید ، دانلود برنامه همدار ، و ورود به بخش پروفایل کاربری در بالای صفحه و در تمام صفحات قرار داده شده است که در ادامه تمامی موارد به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.