مدیریت wifi

در این بخش‌ از سامانه همدار، مدیریت wifi های درون سازمان صورت می پذیرد. از این بخش به این علت که اطلاعات wifi های سازمان در اختیار همگان قرار نگیرد، استفاده می شود.بدین صورت که مدیرانIT با تعریف wifi در این قسمت و استفاده در گروه ها، امکانی را برای کارمندان ایجاد میکنند تا کارمند بدون داشتن اطلاعات و به صورت خودکار به wifi های داخل سازمان وصل شود. این مدیریت wifi توسط برنامه همدار نصب شده در موبایل صورت می‌گیرد.

wifi

همان‌طور که مشاهده می‌کنید لیست ‌wifiهای موجود نمایش داده شده است همچنین امکان حذف و ویرایش و افزودن wifi جدید نیز امکان‌پذیر است.

توجه داشته باشید امکان حذف wifi های استفاده شده در گروه ها وجود ندارد و تنها wifi هایی حذف می‌شوند که در هیچ گروهی استفاده نشده باشند.

افزودنwifi

برای تعریف wifi روی دکمه افزودن wifi جدید کلیک کنید و در صفحه جدید اطلاعات خواسته شده از قبیل SSID، نوع امنیت و رمز ورود را کامل کنید، سپس بعد از تکمیل اطلاعات برای تایید کلیک کنید.

addwifi

عمل حذف و ویرایش wifi ها از طریق صفحه اصلی مربوط به wifi ها امکان‌پذیر می‌باشد.