جستجوی پیشرفته

در بخش گروه ها، دکمه جستجوی پیشرفته، زمانی کاربرد دارد که تعداد گروه های تعریف شده زیاد است در نتیجه با استفاده از این ویژگی شما می‌تواند گروه های مورد نظر را به راحتی پیدا کنید.

filter

برای مثال با زدن دکمه جستجوی پیشرفته می‌توانیم تمام گروه های از نوع مهار که اجازه گرفتن اسکرین شات از صفحه را ندارند جستجو کنیم. همچنین امکان جستجو بر اساس برنامه‌های مجاز و wifi نیز موجود است که بعد از انتخاب تنها لازم است بروی جستجوی پیشرفته کلیک کنید.