تنظیمات گزینه کارمند

در این قسمت می توان ویرایش و تنظیمات مربوط به هر کارمند را انجام داد.

employeesetting

در قسمت ویرایش اطلاعات، اطلاعات کارمند قابل ویرایش است.

در بخش تنظیمات کارمندان میتوان یک موبایل به آن اختصاص داد یا موبایل کارمند را عوض و نیز حذف کرد( البته تنها موبایلی که به کسی اختصاص داده نشده باشد قابل اختصاص به کارمند جدید است) هم چنین در صورت نیاز می توانید کارمند را به صورت موقت غیرفعال کنید.

از گزینه فعال سازی چت هم میتوانید برای ایجاد حساب کاربری برای شخص کارمند در پیام رسان سرور استفاده کنید. با فعال کردن این گزینه یک حساب برای کارمند در سرور پیام رسان ایجاد می شود و نام کاربری و رمز عبور به ان اختصاص داده می شود که این اطلاعات در برنامه همدار نصب شده بروی گوشی شخص بعد از بروزرسانی قابل نمایش خواهد بود.

همچنین در صورت نصب بودن نسخه کلاینت برنامه پیام رسان بروی گوشی اطلاعات به صورت خودکار برای کلاینت پیام رسان ارسال شده و نیاز به ورود ندارد و کارمند به راحتی میتواند از امکانات پیام رسان استفاده کند.

بعد از انجام این مرحله تنظیمات به پایان می رسد و می توان از موبایل به صورت عملی استفاده کرد.