مدیریت پیام رسان

در این قسمت می توانید، در پیام رسان سازمانی خود گروه و کانال جدید ایجاد کنید . در این قسمت بدون اینکه نیاز به تعریف دوباره کارمندان در سرویس پیام رسان را داشته باشید، می توانید از همان کارمندانی که در مرحله قبل ایجاد کرده اید، استفاده نمایید.

message

message

همچنین علاوه بر افزودن گروه یا کانال، می توانید آن ها را ویرایش یا حذف نمایید.