مجوزها و افتخارات

  • دارای تاییدیه ی محصول دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی ریاست جمهوری
  • دارای مجوز امنیتی مساف از دانشگاه امام حسین (ع)
  • کسب مقام سوم در اولین دوره جایزه فناوری دکتر برنجکوب در صنعت افتا در سال ۱۴۰۰